Tworzenie VPN

Share Button

Sieci VPN mogą mieć bardzo różną architekturę i różny poziom skomplikowania. Przy ich tworzeniu należy wziąć przede wszystkim pod uwagę liczbę oddziałów, które chcemy połączyć oraz liczbę stanowisk zdalnych mających dostęp do sieci. Bardzo ważnym zagadnieniem jest też odpowiednie oszacowanie wrażliwości danych przesyłanych przez tego rodzaju połączenia.

Przykład: Centrala i 10 pracowników terenowych (handlowców), którym należy zapewnić zdalny dostęp on-line do centralnej bazy danych.
Konfiguracja: Serwer VPN w centrali firmy umożliwiający dostęp jedynie do serwera bazy danych. Pracownicy wyposażeni w laptopy z mobilnym dostępem do sieci i tokeny zabezpieczające połączenie VPN.

Comments are closed.

Projektowanie Stron Internetowych