Zdalny dostęp

Share Button

Pod pojęciem zdalny dostęp rozumiemy możliwość dostępu do aplikacji, komputera lub całej sieci z odległej lokalizacji. Innymi słowy, zdalny dostęp, to możliwość pracy na fizycznie oddalonym urządzeniu. Ten typ dostępu stosuje się zazwyczaj w przypadku wykonywania zadań w formie telepracy. Jednak najbardziej rozpowszechnioną formą zdalnego dostępu jest dzisiaj bankowość elektroniczna – zdalny dostęp do konta przez przeglądarkę WWW. Aby zorganizować zdalny dostęp potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie (zdalny pulpit, SSH, przeglądarka WWW, itp…) lub sprzęt (router VPN, token zabezpieczający).

Comments are closed.

Projektowanie Stron Internetowych