Posts Tagged ‘praca z domu’

Oprogramowanie do telepracy

Share Button

W przypadku takiego zawodu jak na przykład tłumacz oprogramowanie do telepracy może stanowić klient poczty elektronicznej. Jeżeli przesyłane informacje są wrażliwe, to wiadomości elektroniczne można zaszyfrować. Jest to niewątpliwie najprostsza metoda przekazywanie efektów pracy wykonywanej poza siedzibą firmy. Niestety taka organizacja telepracy dotyczyć może jedynie wąskiej grupy profesji.

W wielu przypadkach konieczny jest dostęp on-line do aplikacji i baz danych znajdujących się w siedzibie firmy. W takiej sytuacji warto rozważyć konfigurację sieci VPN. Umożliwi ona szyfrowany i uwierzytelniony dostęp do całości lub wybranych elementów infrastruktury sieciowej firmy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które daje możliwość telepracy takim osobom, jak: programiści, księgowi, telemarketerzy, graficy, pracownicy działu marketingu, itp…

Jak połączyć się z biurem z domu?

Share Button

Niewątpliwie najlepszym sposobem połączenia się z siecią firmową jest zestawienie szyfrowanego połączenia VPN. Odpowiednio skonfigurowana sieć VPN pozwoli nam na dostęp do zasobów sieciowych znajdujących się w biurze firmy i zabezpieczy (zaszyfruje i uwierzytelni) dane przesyłane przez sieć Internet.

Jak pracować z domu?

Share Button

Praca z domu zyskuje coraz większą popularność. Pozwala na lepsze zorganizowanie dnia i efektywniejsze wykorzystanie czasu.

Jednym z najlepszych sposobów zapewnienia sobie łączności z firmą, podczas pracy w domu, jest zestawienie połączenia VPN. Jest to forma zarówno wygodna (możliwość dostępu do całej sieci firmowej), jak i bezpieczna (szyfrowanie połączenia i możliwość uwierzytelnienia użytkownika).

Jak zorganizować pracę z domu?

Share Button

Pracę z domu można zorganizować na wiele różnych sposobów:

  • praca w domu i wysyłanie jej efektów pocztą elektroniczną,
  • praca w domu z wykorzystaniem zdalnego pulpitu,
  • praca w domu z wykorzystaniem sieci VPN.

Każda z powyższych metod ma swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniej metody jest ściśle związany z charakterem wykonywanej pracy.

Jeżeli pracujemy w domu sporadycznie, a efektami naszej pracy są dokumenty, umowy, grafika, to szyfrowana poczta będzie najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem.

W przypadku, gdy podczas pracy potrzebujemy dostępu on-line do sieci firmowej, to należy się zdecydować na zdalny pulpit lub połączenie VPN. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że sieć VPN daje nam zazwyczaj możliwość lepszego zabezpieczenia połączenia (np. przez wykorzystanie tokenów).

Projektowanie Stron Internetowych