Posts Tagged ‘token’

Token do VPN

Share Button

Tokeny generujące hasła jednorazowe lub tokeny kryptograficzne znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa sieci VPN. Eliminują one możliwość skopiowania kluczy lub haseł dostępu. W większości tego typu rozwiązań logowanie do sieci VPN następuje po podaniu hasła i dodatkowym uwierzytelnieniu za pomocą tokena (kod jednorazowy, kod uwierzytelniający lub podpis elektroniczny). Ten typ logowania nosi nazwę uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

W naszej ofercie znajdują się tokeny kryptograficzne przeznaczone do wykonywania podpisu elektronicznego. To one zabezpieczają dostęp do sieci VPN po stronie klienta. Więcej informacji o naszym produkcie na stronie sToken.

Szyfrowany zdalny dostęp

Share Button

Niewątpliwie najlepszą metodą zabezpieczenia zdalnego dostępu jest utworzenie sieci VPN, której zadaniem będzie szyfrowanie komunikacji pomiędzy odległymi elementami sieci. Jeżeli zależy nam na wysokim poziomie bezpieczeństwa należy rozważyć zakup dodatkowych elementów sprzętowych, które będą służyły do autoryzacji użytkowników zdalnych. Dobrym rozwiązaniem jest w takim przypadku jest zastosowanie sprzętowych tokenów kryptograficznych lub tokenów generujących hasła jednorazowe.

Tworzenie VPN

Share Button

Sieci VPN mogą mieć bardzo różną architekturę i różny poziom skomplikowania. Przy ich tworzeniu należy wziąć przede wszystkim pod uwagę liczbę oddziałów, które chcemy połączyć oraz liczbę stanowisk zdalnych mających dostęp do sieci. Bardzo ważnym zagadnieniem jest też odpowiednie oszacowanie wrażliwości danych przesyłanych przez tego rodzaju połączenia.

Przykład: Centrala i 10 pracowników terenowych (handlowców), którym należy zapewnić zdalny dostęp on-line do centralnej bazy danych.
Konfiguracja: Serwer VPN w centrali firmy umożliwiający dostęp jedynie do serwera bazy danych. Pracownicy wyposażeni w laptopy z mobilnym dostępem do sieci i tokeny zabezpieczające połączenie VPN.

Projektowanie Stron Internetowych