Posts Tagged ‘zdalny dostęp’

Jak zabezpieczyć zdalny dostęp?

Share Button

Poziom bezpieczeństwa połączenia zdalnego zależy w głównej mierze od tego jakiej wagi informacje są przetwarzane w naszej sieci. W niektórych przypadkach wystarczy tylko hasło, w innych konieczne będzie zastosowanie rozwiązania sprzętowego (na przykład tokenów kryptograficznych).

Z naszych doświadczeń wynika, że wielu klientów woli przeznaczyć większe środki na zakup odpowiedniego rozwiązania sprzętowego niż obawiać się utraty danych. Należy tutaj zaznaczyć, że wyciek danych spowodowany jest najczęściej niefrasobliwością użytkowników korzystających ze zdalnego dostępu. Najczęściej spotykanymi incydentami związanymi z bezpieczeństwem są:

 • zapisywanie loginów i haseł na kartkach,
 • przechowywanie kluczy na pamięci przenośnej.

Zastosowanie tokenów zwiększa bezpieczeństwo i skutecznie eliminuje tego typu zagrożenia.

Zdalny dostęp i VPN

Share Button

Jedną z metod zapewnienia sobie zdalnego dostępu do sieci w odległej lokalizacji jest budowa sieci VPN. Za pośrednictwem VPN uzyskujemy dostęp do wybranych usług sieciowych. Możemy na przykład:

 • pracować na bazie danych odległej od nas o setki kilometrów,
 • korzystać w sposób bezpieczny z aplikacji WWW dostępnych w firmie,
 • Pracować nad dokumentami i na bieżąco umieszczać nanoszone zmiany.

Ważną cechą sieci VPN jest to, że za jej pomocą można uzyskać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Dobrze skonfigurowana sieć VPN umożliwia zdalny dostęp jedynie do tych zasobów sieciowych, które są niezbędne do pracy danej osobie. Można na przykład wymusić, aby osoby łączące się z zewnątrz miały dostęp jedynie do konkretnego serwera lub nawet do konkretnego portu tego serwera.

Zdalny dostęp do biura

Share Button

Zdalny dostęp do biura i sieci firmowej jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które pracują w niestandardowych godzinach lub muszą pracować w różnych miejscach (na przykład u klienta). Funkcjonalność ta daje możliwość aktualizacji dokumentów i firmowych baz danych. Jest szczególnie przydatna, gdy:

 • często pojawia się potrzeba dostępu do sieci firmowej podczas wizyty u klienta,
 • biuro zlokalizowane jest w dużym mieście i dojazd do niego w godzinach szczytu jest bardzo utrudniony,
 • często pojawia się potrzeba pracy po godzinach,
 • miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od siedziby firmy.

We wszystkich tych sytuacjach zdalny dostęp do biura da nam możliwość wykonywania części obowiązków w domowym zaciszu.

Zdalny dostęp

Share Button

Pod pojęciem zdalny dostęp rozumiemy możliwość dostępu do aplikacji, komputera lub całej sieci z odległej lokalizacji. Innymi słowy, zdalny dostęp, to możliwość pracy na fizycznie oddalonym urządzeniu. Ten typ dostępu stosuje się zazwyczaj w przypadku wykonywania zadań w formie telepracy. Jednak najbardziej rozpowszechnioną formą zdalnego dostępu jest dzisiaj bankowość elektroniczna – zdalny dostęp do konta przez przeglądarkę WWW. Aby zorganizować zdalny dostęp potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie (zdalny pulpit, SSH, przeglądarka WWW, itp…) lub sprzęt (router VPN, token zabezpieczający).

Jak zorganizować pracę z domu?

Share Button

Pracę z domu można zorganizować na wiele różnych sposobów:

 • praca w domu i wysyłanie jej efektów pocztą elektroniczną,
 • praca w domu z wykorzystaniem zdalnego pulpitu,
 • praca w domu z wykorzystaniem sieci VPN.

Każda z powyższych metod ma swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniej metody jest ściśle związany z charakterem wykonywanej pracy.

Jeżeli pracujemy w domu sporadycznie, a efektami naszej pracy są dokumenty, umowy, grafika, to szyfrowana poczta będzie najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem.

W przypadku, gdy podczas pracy potrzebujemy dostępu on-line do sieci firmowej, to należy się zdecydować na zdalny pulpit lub połączenie VPN. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że sieć VPN daje nam zazwyczaj możliwość lepszego zabezpieczenia połączenia (np. przez wykorzystanie tokenów).

Jak zapewnić zdalny dostęp?

Share Button

Istnieje wiele sposobów zapewnienia możliwości zdalnego dostępu. Jednym z nich jest konfiguracja sieci VPN. Sposób ten stosuje się zazwyczaj w następujących sytuacjach:

 • połączenie oddziałów firmy,
 • praca zdalna wymagająca dostępu do wielu usług sieciowych (serwery baz danych, serwery plików, itp…).

Do innych sposobów zapewnienia zdalnego dostępu można zaliczyć: zdalny pulpit, aplikacje WWW, konsola SSH, itp. Wybór odpowiedniego sposobu zdalnego dostępu zależy od tego, do czego ten dostęp ma być potrzebny. Każda metoda ma swoje wady i zalety. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji co do formy zdalnego dostępu należy dokładnie określić oczekiwania wobec takiego systemu.

Projektowanie Stron Internetowych