sToken Access Center

Share Button

Instrukcja dla sToken Access Center

sToken Access Center
Aplikacja sToken Access Center jest zintegrowanym środowiskiem do zarządzani użytkownikami sieci VPN. Głównym jej zadaniem jest:

  • tworzenie konfiguracji serwera,
  • dodawanie, blokowanie i usuwanie użytkowników,
  • zarządzenie dostępem do poszczególnych zasobów sieciowych.

Spis treści:

  1. Tworzenie nowego centrum dostępu.
  2. Dodawanie nowych użytkowników.
  3. Tworzenie grup.
  4. Działania na użytkownikach.
  5. Zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych.
  6. Eksport i import konfiguracji.

Projektowanie Stron Internetowych