Dodawanie nowych użytkowników

Share Button
 1. Otwieramy centrum dostępu, do którego chcemy dodać nowych użytkowników.
 2. W menu przechodzimy do Użytkownicy -> Dodaj nowego.
 3. Program sam powinien wykryć czy nasz token został już skonfigurowany oraz czy znajduje się na nim wygenerowany klucz. W związku z tym okno kreatora powinno mieć już zaznaczoną najbardziej prawdopodobną opcję.
  1. Jeśli nasz token nie jest jeszcze skonfigurowany, to wybieramy opcję Konfiguracja tokena i generacja klucza.

   Podajemy dane nowego użytkownika.

   Wybieramy token, który chcemy skonfigurować, wpisujemy jego nazwę oraz hasła dostępu.

   Token, który nie został jeszcze skonfigurowany, będzie identyfikował się swoim numerem seryjnym (gdyż nie ma jeszcze nadanej nazwy), a ikonka obok niego będzie szara.

   Po wypełnieniu wszystkich pól, klikamy na przycisk Dokonaj, aby zatwierdzić konfigurację. Trwa ona około trzydziestu sekund.

   Po zakończonej konfiguracji, powinien pojawić się stosowny komunikat.

   Klikamy na przycisk Zakończ. Nasz nowy użytkownik powinien zostać dołączony jako element struktury dostępu.
  2. Jeśli nasz token został wcześniej skonfigurowany, ale nie ma jeszcze wygenerowanego klucza, wybieramy opcję Generacja klucza na tokenie.

   Podajemy dane nowego użytkownika.

   Następnie wybieramy token, na którym chcemy wygenerować klucz, wpisujemy hasło dostępowe oraz klikamy na przycisk Dokonaj.

   Generowanie klucza powinno zająć kilka sekund.

   Jeśli klucz został pomyślnie wygenerowany, powinien pojawić się stosowny komunikat. Po kliknięciu na przycisk Zakończ, program doda nowego użytkownika do struktury dostępu.
  3. Jeśli token został już wcześniej skonfigurowany i znajduje się na nim klucz, wybieramy opcję Użycie klucza istniejącego na tokenie.

   Podajemy dane nowego użytkownika.

   Wybieramy klucz znajdujący się na tokenie i zatwierdzamy przyciskiem Akceptuj.

   Wpisujemy hasło dostępowe i klikamy na przycisk Dokonaj.

   Po kliknięciu na przycisk Zakończ, program doda nowego użytkownika do struktury dostępu.
  4. Opcja Generacja klucza PKCS#12 pozwala na utworzenie klucza zapisanego w pliku. Możliwość wykorzystania tego typu kluczy powinna być określona przez politykę bezpieczeństwa firmy lub instytucji zarządzającej siecią VPN.
 4. Po dodaniu użytkowników, należy nadać im adresy VPN. W tym celu wybieramy z menu opcję Użytkownicy -> Przypisz adresy VPN.

  Ikonki przy nazwach nowych użytkowników powinny stać się wyraźniejsze,

  a każdy użytkownik powinien mieć teraz nadany indywidualny adres VPN.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych