Działania na użytkownikach

Share Button
 1. Blokowanie użytkownika i unieważnianie certyfikatu.
  Aby odciąć użytkownikowi dostęp do naszego serwera, możemy go zablokować lub unieważnić jego certyfikat. W tym celu klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiednią opcję.

  Użycie blokady, jest tymczasowe i w każdej chwili może zostać cofnięte. Natomiast unieważnienie certyfikatu jest działaniem trwałym – nie ma możliwości aby je cofnąć.
  Użytkownicy zablokowani lub z unieważnionym certyfikatem są odpowiednio wyróżnieni na liście.

  Aby odblokować użytkownika, należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Odblokuj użytkownika.
 2. Usuwanie użytkownika.
  Aby usunąć użytkownika, należy najpierw unieważnić jego certyfikat (nie ma możliwości usunięcia użytkownika z ważnym certyfikatem). Po unieważnieniu certyfikatu, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Usuń użytkownika.
 3. Eksport certyfikatu użytkownika.
  Aby wyeksportować certyfikat użytkownika klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Eksport certyfikatu. Następnie wybieramy ścieżkę docelową dla pliku z certyfikatem.
 4. Nadawanie prawa dostępu do serwera VPN.
  Aby nadać użytkownikowi prawo dostępu do serwera VPN, należy wybrać go na liście użytkowników, a następnie w Informacjach o użytkowniku zaznaczyć odpowiednią opcję.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych