Tworzenie grup

Share Button
  1. Aby utworzyć grupę, klikamy prawym przyciskiem myszy na nasze centrum i wybieramy opcję Dodaj grupę.
  2. Podajemy nazwę grupy i zatwierdzamy przyciskiem OK.

    Nowa grupa powinna pojawić się na początku struktury dostępu (nad użytkownikami).
  3. Aby przenieść istniejących użytkowników do danej grupy, zaznaczamy ich na liście i przeciągamy do docelowej grupy.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych