Tworzenie nowego centrum dostępu

Share Button
 1. Aby utworzyć nowe centrum dostępu wybieramy z menu opcję Centrum dostępu -> Nowe.
 2. Wprowadzamy nazwę nowego centrum oraz wybieramy opcję klucza.

  1. W przypadku klucza umieszczonego na tokenie wskazać jego ścieżkę oraz hasło użytkownika.
  2. W przypadku nowego klucza PKCS#12 podać jego hasło, algorytm podpisu oraz funkcję skrótu:
 3. Centrum dostępu otwieramy opcją Centrum dostępu -> Otwórz.
 4. Wybieramy odpowiednie centrum i wpisujemy hasło do klucza.

  • Jeżeli program zarządza tylko jednym centrum dostępu, to okno wyboru nazwy nie pojawi się.
 5. Na liście powinna pojawić się nowa struktura dostępu. Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Zmień nazwę. Następnie wpisujemy nazwę struktury i zatwierdzamy.
 6. W polu Serwer sToken VPN podajemy numer IP naszego serwera VPN (jego adres w sieci lokalnej).
 7. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać po założeniu nowego centrum, jest wysłanie naszej konfiguracji do serwera. W tym celu wybieramy opcję Użytkownicy -> Dodaj nowego.

  Z listy wybieramy odpowiednią opcję.

  Podajemy dane do certyfikatu serwera.

  Po zakończeniu procesu tworzenia nowego użytkownika program zapyta nas o Hasło użytkownika FTP na serwerze VPN. Jest to samo hasło, które służy do logowania na serwer za pomocą przeglądarki. Domyślnie tym hasłem jest root.

  Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, aplikacja zapyta o restart serwera lub zapory sieciowej.

  • Zaleca się wykonanie restartu serwera.
 8. Rozwijamy strukturę dostępu.
 9. Wybieramy z menu opcję Użytkownicy -> Przypisz adresy VPN.

  Ikonka przy użytkowniku VPN Server powinna stać się wyraźniejsza.
 10. Klikając prawym przyciskiem myszy na użytkownika VPN Server wybieramy opcję Zablokuj użytkownika. Nie jest to czynność niezbędna, ale eliminuje przypadek nieuprawnionego dostępu do sieci z wykorzysatniem klucza serwera.

  Gratulacje! Nowe centrum dostępu zostało właśnie skonfigurowane.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych