Zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych

Share Button
 1. Aplikacja umożliwia określenie zasobów sieciowych do których dostęp ma konkretny użytkownik. W tym celu definiuje się reguły sieciowe. Należy zaznaczyć, że reguły takie mogą być również zdefiniowane dla grup. Wtedy są one dziedziczone przez użytkowników należących do danej grupy.
  • Zdalni użytkownicy uzyskają dostęp jedynie do tych sieci, dla których określona jest przynajmniej jedna reguła sieciowa. Dlatego też zalecamy tworzenie reguły sieciowej w korzeniu struktury dostępu dla wszystkich sieci dostępnych za pośrednictwem VPN.

  Aby dodać regułę wybieramy element ze struktury dostępu (użytkownika, grupę lub samą strukturę). Następnie w polu Reguły sieciowe klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Dodaj regułę.

  W nowej regule wpisujemy adres IP, maskę, porty i wybieramy protokół. Na koniec ustalamy czy dostęp do podanego adresu ma być dozwolony czy zabroniony (Akcja).

  W powyższym przykładzie, użytkownik będzie mógł łączyć się ze wszystkimi komputerami w sieci 192.168.0.0/24. Kolejny przykład pokazuje regułę, która daje użytkownikowi dostęp jedynie do maszyny o numerze 192.168.0.13.

  Jeżeli chcemy użytkownikowi dać dostęp do wszystkich maszyn z sieci 192.168.0.0/24 z wyjątkiem 192.168.0.15 i 192.168.0.16, to możemy zastosować następującą regułę.

 2. Aby usunąć regułę, należy kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń regułę.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych