sToken Key Admin

Share Button

Instrukcja dla sToken Key Admin

sToken Access Center
Aplikacja sToken Key Admin przeznaczona jest do zarządzania kluczami kryptograficznymi sToken. Do jej głównych zadań należą:

  • konfiguracja tokena (ustalenie nazwy i haseł dostępu),
  • zarządzanie kluczami kryptograficznymi (tworzenie, usuwanie, import, export, generowanie zgłoszenia),
  • zarządzenie importem i eksportem plików,
  • zmiana hasła i kasowanie tokena.

Spis treści:

  1. Podłączenie i obsługa tokena
  2. Konfiguracja tokena
  3. Logowanie i administracja
  4. Zarządzanie kluczami
  5. Zarządzanie plikami
Projektowanie Stron Internetowych