Logowanie i administracja

Share Button

Wszystkie operacje na tokenie wykonywane są po wcześniejszym zalogowaniu się. Użytkownik ma wtedy możliwość wykonywania takich czynności, jak:

 • zmiana hasła,
 • zarządzanie kluczami,
 • generowanie zgłoszenia certyfikacyjnego,
 • Odczytywanie, zapisywanie i kasowanie plików.

Aby się zalogować, należy w głównym oknie programu wpisać hasło oraz potwierdzić przyciskiem Zaloguj.

W przypadku logowania się na konto administratora, należy zaznaczyć odpowiednią opcję.
Administrator ma możliwość wykonywania takich czynności, jak:

 • zmiana hasła użytkownika i administratora,
 • kasowanie zawartości urządzenia,
 • odblokowanie urządzenia,
 • generowanie i kasowanie kluczy,
 • odczytywanie, zapisywanie i kasowanie plików.

Po poprawnym zalogowaniu się, użytkownik powinien uzyskać dostęp do tokena:

Zmiana hasła użytkownika i administratora

Aby zmienić hasło użytkownika należy zalogować się jako użytkownik lub administrator, przejść do zakładki Różne i podać dwukrotnie nowe hasło.

Aby zmienić hasło administratora, należy zalogować się jako administrator, przejść do zakładki Różne, zaznaczyć opcję Zmień hasło administratora oraz podać dwukrotnie nowe hasło.

Kasowanie

Aby skasować całą zawartość tokena wraz z jego konfiguracją, należy zalogować się jako administrator, przejść do zakładki Różne i wcisnąć przycisk Wyczyść.

 • Po wykonaniu tej operacji konieczna będzie ponowna konfiguracja urządzenia.


Przed wykonaniem operacji kasowania, program zapyta Cię o potwierdzenie.

Odblokowanie urządzenia

Jeśli użytkownik zbyt dużo razy wprowadzi błędne hasło, to urządzenie zostanie zablokowane.

 • Przekroczenie limitu błędnych wprowadzeń hasła w przypadku administratora skutkuje skasowaniem pamięci i konfiguracji urządzenia!


W celu odblokowania urządzenia należy wprowadzić poprawne hasło administratora.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych