Podłączenie i obsługa tokena

Share Button
  1. Aby rozpocząć pracę, uruchom program sToken KeyAdmin.
  2. W wolnym gnieździe USB umieść token, przeznaczony do skonfigurowania.
    • Podczas pierwszego użycia tokena, system Windows musi zainstalować odpowiednie sterowniki do jego obsługi. Zanim przejdziesz do następnego punktu, poczekaj aż system je zainstaluje. Po zainstalowaniu sterowników pojawi się okno potwierdzające prawidłowe zakończenie instalacji.
    • Ze względu na różne numery seryjne, każdy token w systemie Windows XP jest instalowany osobno. Systemy Windows Vista oraz nowsze instalują sterowniki automatycznie.
  3. Z menu Widok wybierz opcję Odśwież lub naciśnij klawisz F5.
    • Używaj tej funkcji, aby odświeżyć listę widocznych tokenów w trakcie pracy programu, po każdorazowym podłączeniu / odłączeniu tokena.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych