Zarządzanie kluczami

Share Button

Klucze są przechowywane w pamięci chronionej tokena i nie ma możliwości uzyskania do nich fizycznego dostępu (wyjątek stanowią te wersje tokena, które umożliwiają eksport klucza na zewnątrz). Użytkownik lub administrator może jedynie wykonywać następujące operacje:

 • generowanie nowego klucza,
 • kasowanie istniejącego klucza,
 • generowanie podpisu pod zgłoszeniem certyfikacyjnym (tylko użytkownik),
 • import i eksport kluczy (tylko wybrane modele).

Generowanie nowego klucza

Aby wygenerować nowy klucz należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się jako użytkownik lub administrator.
 2. Przejść do zakładki Klucze
 3. Wcisnąć przycisk Dodaj, wprowadzić nazwę klucza oraz potwierdzić przyciskiem OK.
  • Nazwa może zawierać maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych (litery i cyfry).


  Klucz powinien wyświetlić się na liście dostępnych kluczy.

Usuwanie klucza

Aby usunąć istniejący klucz, należy zaznaczyć go na liście kluczy i wcisnąć przycisk Usuń. Decyzję trzeba będzie potwierdzić w nowym okienku:

Generowanie zgłoszenia certyfikacyjnego

Aby wygenerować zgłoszenie certyfikacyjne dla wcześniej utworzonego klucza, należy:

 1. Zaznaczyć odpowiedni klucz na liście i wcisnąć przycisk Zgłoszenie.
 2. Wypełnić wymagane pola i wcisnąć przycisk Dalej.
 3. Podaj ścieżkę do pliku, gdzie ma on zostać zapisany i potwierdź przyciskiem Zakończ.
 4. Dostarcz plik do centrum certyfikacji kluczy.
  • Wybór kanału komunikacji z urzędem jest zupełnie dowolny. Zgłoszenie zawiera jedynie informacje publiczne, dlatego nie ma przeszkód aby je wysłać na przykład nieszyfrowaną pocztą e-mail.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych