Zarządzanie plikami

Share Button

Każdy token umożliwia zapisanie i przechowywanie pewnej liczby plików dowolnego typu, o maksymalnym rozmiarze 4kB każdy. Aktualnie program daje możliwość wykonywania trzech podstawowych operacji na plikach:

  • dodanie nowego pliku (tylko po zalogowaniu),
  • skasowanie istniejącego pliku (tylko po zalogowaniu),
  • zapisaniu pliku na dysku.

Zapisanie pliku na tokenie

Aby zapisać plik na tokenie, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zalogować się jako użytkownik lub administrator.
  2. Przejść do zakładki Pliki oraz wcisnąć przycisk Dodaj.
  3. W eksploratorze plików wybrać ten, który ma zostać skopiowany do pamięci tokena.

Plik powinien pojawić się na liście.

Kasowanie pliku

Aby skasować plik znajdujący się w pamięci tokena, należy wybrać go z listy i wcisnąć przycisk Usuń. Wybór swój należy potwierdzić.

Zapisywanie pliku na dysku

Aby plik znajdujący się w pamięci tokena przenieść na dysk swojego komputera, należy wybrać go z listy i wcisnąć przycisk Zapisz, a następnie w eksploratorze plików wybrać lokalizację, do której ma zostać skopiowany.

Spis treści, Początek strony

Projektowanie Stron Internetowych