sToken VPN

Share Button

Instrukcja dla sToken VPN

sToken VPN
Aplikacja sToken VPN przeznaczona jest do nawiązywania połączeń VPN zarówno w oparciu o klucze sprzętowe, jak i klucze zapisane w plikach. Do jej głównych zadań należą:

  • zarządzanie połączeniami VPN,
  • nawiązywanie połączeń VPN.

Spis treści:

  1. Panel konfiguracyjny conf.stoken.eu
  2. Konfiguracja połączenia z użyciem tokena
  3. Nawiązanie połączenia VPN
  4. Możliwości konfiguracji połączenia VPN
  5. Usuwanie połączenia VPN

Projektowanie Stron Internetowych