Konfiguracja połączenia VPN z użyciem tokena

Share Button

Posiadając token przygotowany przez administratora sieci VPN (na przykład programem sToken Access Center) możemy przystąpić do konfiguracji połączenia. W tym celu podłączamy token, uruchamiamy program sToken VPN i w widoku podstawowym wciskamy przycisk Nowe.

Po ukazaniu się okna kreatora:

  • podajemy adres URL, z którego zostaną pobrane dane konfiguracyjne,
  • wybieramy jeden z dostępnych kluczy.

Umieszczenie konfiguracji klienta na serwerze WWW i wykorzystanie odpowiednio przygotowanych tokenów maksymalnie upraszcza proces tworzenia nowego połączenia VPN.

  • Jeżeli korzystamy z konta na serwerze http://conf.stoken.eu, to podajemy nazwę konta sToken.
  • Jeżeli przechowujemy konfigurację pod innym adresem, to wybierając opcję Bezpośredni URL wskazujemy lokalizację pliku z konfiguracją.
  • Administrator sieci VPN powinien zadbać o to, aby do dyspozycji użytkownika był tylko jeden klucz. Jeżeli tak nie jest należy najpierw upewnić się, który klucz jest właściwy.
  • Program sToken VPN paruje klucze kryptograficzne z komplementarnymi certyfikatami. Dlatego klucz o tej samej nazwie może być widoczny na kilku pozycjach.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych