Nawiązanie połączenia VPN

Share Button

Po skonfigurowaniu połączenia możemy nawiązać połączenie z siecią VPN. Wciskamy przycisk Połącz z widoku podstawowego.

Aplikacja poprosi nas o podanie hasła do klucza.

Po poprawnym zweryfikowaniu hasła nastąpi łączenie z siecią VPN.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia okno aplikacji powinno wyglądać następująco.

Wybierając z menu Widok opcję Rozszerzony zobaczymy informacje o przebiegu połączenia. Widok ten może być pomocny, gdyby z jakiegoś powodu nie udało się nam połączyć z siecią VPN.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych