Panel konfiguracyjny conf.stoken.eu

Share Button

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy panel WWW, który pozwala na skonfigurowanie podstawowych parametrów dla klienta VPN. Ustalone parametry (adres serwera, numer portu i logo) są pobierane przez aplikację kliencką. Główną zaletą takiej konfiguracji jest możliwość zmiany adresu i portu serwera bez konieczności modyfikowania ustawień jakiegokolwiek klienta VPN.

W celu edycji ustawień przekazywanych klientom VPN należy otworzyć w przeglądarce stronę http://conf.stoken.eu i zalogować się.

Po pomyślnym zalogowaniu zobaczymy ekran powitalny.

Zakładka Serwer VPN zawiera informacje, które przekazywane są klientom VPN. Można tutaj skonfigurować adres serwera VPN, numer portu (tylko UDP) oraz dołączyć logo, które będzie wyświetlane w aplikacji klienckiej.

W zakładce Ustawienia znajdują się informacje o właścicielu konta oraz formularz do zmiany hasła.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych