Słowniczek

Share Button
  • CA (Certification Authority) – patrz urząd certyfikacyjny.
  • CCK (Centrum Certyfikacji Kluczy) – patrz urząd certyfikacyjny.
  • Certyfikat – jest to plik zawierający informacje o danym użytkowniku, który został podpisany przez Urząd certyfikacyjny.
  • Certification request – patrz zgłoszenie certyfikacyjne.
  • Urząd certyfikacyjny (krótko Urząd) – jest to organ, który weryfikuje tożsamość użytkowników i nadaje im certyfikaty potwierdzające dokonanie weryfikacji. W przypadku rozwiązania sToken będzie on zazwyczaj utożsamiany z firmą, która nadaje odpowiednim użytkownikom prawa dostępu do sieci VPN.
  • VPN (Virtual Private Network) – wirtualna sieć prywatna, czyli sieć prywatna budowana w oparciu o Internet. Pełną integralność oraz poufność przesyłanych w niej informacji zapewniają odpowiednie mechanizmy kryptograficzne.
  • Zgłoszenie certyfikacyjne – jest to plik podpisany przez użytkownika, który zawiera jego dane. Służy do wygenerowania certyfikatu.
Projektowanie Stron Internetowych