sToken CA

Share Button

Instrukcja dla sToken CA i sToken SoftCA


Pomoc techniczna przy konfiguracji sieci VPN w oparciu o rozwiązania sToken, więcej…

Programy sToken CA i SoftCA służą do zarządzania certyfikatami użytkowników. Głównymi ich zadaniami są:

  • tworzenie nowych urzędów oraz zarządzanie już istniejącymi,
  • wystawianie i unieważnianie certyfikatów, wykorzystywanych do uwierzytelniania użytkowników przed serwerami,
  • tworzenie list CRL (listy unieważnionych certyfikatów) dla serwerów oraz ich dystrybucja.

Spis treści:

  1. Tworzenie i konfiguracja nowego urzędu.
  2. Otwieranie urzędu.
  3. Rejestracja użytkowników.
  4. Unieważnianie certyfikatów użytkowników.
  5. Generowanie listy CRL i jej dystrybucja.
  6. Eksport i import urzędu.

Projektowanie Stron Internetowych