Eksport i import

Share Button

Eksport i import urzędu

Przeniesienie działającego urzędu na inny komputer nie jest żadnym problemem. Wystarczy wybrać zakładkę Urząd i uruchomić opcję Eksportuj. Cała konfiguracja oraz wszystkie niezbędne pliki zostaną zapisane w formie archiwum XML. Tak przygotowany plik można rozpakować w dowolnej innej instalacji programu sToken CA (wersja 1.1 i nowsze).

Import urzędu przeprowadzamy wybierając zakładkę Urząd i opcję Importuj. Po wykonaniu tej czynności lista dostępnych urzędów zostanie poszerzona o nową instancję.

Spis treści, Początek strony

Projektowanie Stron Internetowych