Otwieranie urzędu

Share Button

Otwieranie urzędu

Po utworzeniu urzędu, kolejnym krokiem jest rejestracja zgłoszeń certyfikacyjnych użytkowników, którzy będą łączyć się z firmową siecią VPN.

  1. Aby rozpocząć pracę z urzędem należy z menu Urząd wybrać polecenie Otwórz lub nacisnąć Ctrl+O.
  2. Wybierz właściwy urząd i wciśnij OK.
  3. Wprowadź hasło do klucza lub tokena.
  4. Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, urząd zostanie otwarty.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych