Rejestracja użytkowników

Share Button

Rejestracja użytkowników

Spis treści:

Rejestracja użytkownika w oparciu
o zgłoszenie certyfikacyjne

Rejestracja zgłoszeń certyfikacyjnych umożliwia wygenerowanie certyfikatów dla użytkowników i zapewnia dostęp do firmowej sieci VPN. Wygenerowane certyfikaty użytkownika (wraz z certyfikatem urzędu), będą mogły być użyte w programach  sToken VPN i SoftVPN, do utworzenia bezpiecznego połączenia.

 1. Zgłoszenia certyfikacyjne użytkowników można pobrać na dwa sposoby:
  • Wczytując je bezpośrednio z pliku opcją Certyfikaty -> Pobierz zgłoszenia (klawisz skrótu Ctrl+N).
  • Pobierając je z konta pocztowego opcją Certyfikaty -> Odbierz zgłoszenia (klawisz skrótu Ctrl+R). Jeżeli pobieranie zgłoszeń przebiegnie pomyślnie, zostanie to potwierdzone odpowiednim komunikatem.

  Wczytane lub pobrane zgłoszenia pojawią się na liście.

 2. Teraz podpisz lub usuń wybrane zgłoszenia z listy (klikając prawym przyciskiem myszy wybierasz odpowiednią opcję). Możesz też je pozostawić, w takiej sytuacji pojawią się przy ponownym otwarciu urzędu.
  • Przed podpisaniem zgłoszenia aplikacja wyświetli okienko dialogowe, w którym będzie można określić okres ważności certyfikatu.

  • Jeżeli zgłoszenie będzie podpisywane w urzędzie, który ma skonfigurowane konto pocztowe, aplikacja da Ci możliwość wysłania certyfikatów (certyfikatu użytkownika i urzędu) na adres wskazany w zgłoszeniu.

   Jeżeli wysyłanie powiedzie się, aplikacja potwierdzi to odpowiednim komunikatem.

 3. Po pomyślnym przetworzeniu zgłoszenia, nowa pozycja pojawi się na liście ważnych certyfikatów.

  • Przy każdym certyfikacie znajduje się ikonka informująca o jego statusie. Poniżej podajemy znaczenie poszczególnych ikonek:
   • certyfikat urzędu,
   • certyfikat ważny,
   • certyfikat, którego termin ważności niedługo upłynie,
   • certyfikat, którego termin ważności upłynął,
   • certyfikat unieważniony.
 4. Teraz masz możliwość zapisania wygenerowanego certyfikatu, wyeksportowania go w wybranym formacie, wysłania go na adres właściciela lub unieważnienia go.
  • Aktualnie dostępne są dwa formaty eksportu: PEM (OpenSSL, OpenVPN) i DER (Windows, programy pocztowe).

Rejestracja użytkownika i wygenerowanie dla niego klucza

W wielu przypadkach administrator zarządza również kluczami użytkowników. Dlatego też program sToken CA daje możliwość rejestracji użytkownika poprzez wygenerowanie jego klucza.

 1. Pierwszym krokiem jest wywołanie opcji Certyfikaty -> Utwórz klucz użytkownika.
 2. Następnie wybieramy odpowiednie opcje, które dotyczą klucza użytkownika.
  • Domyślnie zaznaczona jest opcja PKCS#12. Oznacza to, że plik klucza zostanie zapisany właśnie w tym formacie wraz z certyfikatem użytkownika i urzędu.
  • W przypadku wyłączenia opcji PKCS#12 należy wskazać zarówno lokalizację pliku klucza, jak i pliku z certyfikatem użytkownika.
 3. Uzupełniamy dane użytkownika i generujemy klucz.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych