Unieważnianie certyfikatów

Share Button

Unieważnianie certyfikatów użytkowników

Ważny certyfikat umożliwia jego właścicielowi łączenie się z siedzibą firmy. Po wygaśnięciu certyfikatu (koniec okresu ważności), konieczne jest ponowne przesłanie zgłoszenia i wydanie nowego certyfikatu. W niektórych przypadkach administrator może unieważnić certyfikat użytkownika, np. gdy urząd (firma) zakończył z nim współpracę i tym samym uniemożliwić mu możliwość połączenia się z serwerem VPN.

  1. W celu unieważnienia certyfikatu wybieramy odpowiednią opcję w zakładce Certyfikaty lub menu kontekstowym.
  2. Po unieważnieniu certyfikatu zmieni się jego ikona oraz pojawi się informacja, że lista CRL jest nieaktualna.
    • Po unieważnieniu certyfikatu konieczne jest wygenerowanie nowej listy CRL oraz jej dystrybucja. Patrz następny rozdział.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych