sToken KeyAdmin

Share Button

Instrukcja dla sToken KeyAdmin i sToken SoftKeyAdmin


Pomoc techniczna przy konfiguracji sieci VPN w oparciu o rozwiązania sToken, więcej…

Korzystanie z bezpiecznych połączeń sieciowych VPN jest oparte o odpowiednio skonfigurowane klucze kryptograficzne i oprogramowanie pakietu sToken. Aby rozpocząć pracę i nawiązać bezpieczne połączenie, należy w pierwszej kolejności przygotować klucze użytkownika.

Spis treści dla sToken SoftKeyAdmin:

 1. Generowanie kluczy i zgłoszeń
  certyfikacyjnych.
 2. Generowanie certyfikatów PKCS#12
  i zmiana hasła.

Spis treści dla sToken KeyAdmin:

 1. Konfiguracja konta pocztowego programu.
 2. Podłączanie i obsługa tokena.
 3. Konfiguracja tokena.
 4. Logowanie.
 5. Zmiana PINu użytkownika i administratora.
 6. Kasowanie zawartości tokena.
 7. Odblokowanie urządzenia.
 8. Zarządzanie kluczami i generowanie zgłoszeń.
 9. Zapisywanie i przechowywanie plików na tokenie.

Projektowanie Stron Internetowych