Certyfikaty PKCS#12

Share Button

Generowanie certyfikatów PKCS#12 i zmiana hasła

Spis treści:

Generowanie certyfikatu PKCS#12

Format PKCS#12 przeznaczony jest do jednoczesnego przechowywania klucza kryptograficznego, oraz pewnej liczby certyfikatów. Ten format plików jest stosowany między innymi przez programy pocztowe. Aplikacja sToken SoftKeyAdmin pozwala na połączenie klucza prywatnego oraz dowolnej liczby certyfikatów w jeden obiekt, który jest zgodny ze standardem PKCS#12. W celu utworzenia pliku zgodnego z tym formatem należy wykonać następujące kroki:

 1. Wskaż plik, w którym zapisany jest klucz prywatny.
  • Jeśli klucz jest zaszyfrowany, to program włączy jego szyfrowanie również w pliku PKCS#12 (hasło pozostanie niezmienione).
  • Jeśli klucz jest niezaszyfrowany, to program poprosi o wprowadzenie hasła zabezpieczającego dla pliku PKCS#12.
 2. Wybierz certyfikaty, które mają być włączone do obiektu.
  • Najczęściej certyfikat PKCS#12 zawiera klucz prywatny, certyfikat użytkownika oraz certyfikat urzędu.
 3. Wybierz plik, w którym ma zostać zapisany certyfikat PKCS#12.

 4. Wciśnij przycisk Generuj.

Zmiana hasła dla certyfikatu PKCS#12

Program sToken SoftKeyAdmin umożliwia również zmianę hasła dla pliku PKCS#12. Aby zmienić hasło należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz plik, w którym znajduje się certyfikat PKCS#12.
 2. Wprowadź dotychczasowe hasło oraz nowe hasło do klucza.
 3. Wciśnij przycisk Zmień.

Spis treści, Początek strony

Projektowanie Stron Internetowych