Kasowanie

Share Button

Kasowanie zawartości tokena

Aby skasować całą zawartość tokena wraz z jego konfiguracją należy zalogować się jako administrator, przejść do zakładki Ustawienia i wcisnąć przycisk Kasuj dane.

  • Po wykonaniu tej operacji konieczna będzie ponowna konfiguracja urządzenia.

Przed wykonaniem operacji program zapyta Cię o potwierdzenie.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych