Klucze i zgłoszenia

Share Button

Zarządzanie kluczami i generowanie zgłoszeń

Bezpieczne łączenie się z siedzibą firmy wymaga posiadania klucza użytkownika. Klucze są przechowywane w pamięci chronionej tokena i nie ma możliwości uzyskania do nich fizycznego dostępu. Użytkownik lub administrator może jedynie wykonywać następujące operacje:

Każdorazowy dostęp do tych funkcji jest poprzedzony koniecznością podania poprawnego hasła. Wygenerowanie nowego klucza nie wystarcza, aby móc nawiązywać bezpieczne połączenia VPN. Konieczne jest posiadanie certyfikatu do tego klucza, nadanego przez urząd i przesłanego do Ciebie. Certyfikat ten informuje serwer VPN o Twojej tożsamości oraz uprawnieniach jakie zostały Ci nadane przez urząd.

Aby wygenerować nowy klucz należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się jako użytkownik lub administrator.
 2. Wybrać odpowiedni token z listy, rozwinąć go i zaznaczyć folder Klucze.
 3. Wprowadzić nazwę klucza i wcisnąć przycisk Generuj. Po rozwinięciu foldera Klucze nowy klucz będzie dostępny w drzewie wyboru.
  • Nazwa klucza to maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych (litery i cyfry).

Aby usunąć istniejący klucz należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się jako użytkownik lub administrator.
 2. Wybrać odpowiedni token z listy, rozwinąć go i zaznaczyć folder Klucze.
 3. Przy wybranym kluczu wcisnąć przycisk Usuń.

Aby wygenerować zgłoszenie certyfikacyjne dla wcześniej utworzonego klucza należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się jako użytkownik.
  • Zgłoszenie certyfikacyjne może wygenerować jedynie użytkownik!
 2. Wybrać odpowiedni token z listy, rozwinąć go i rozwinąć folder Klucze.
 3. Wybrać na drzewie tokenów klucz, dla którego chcemy wygenerować zgłoszenie certyfikacyjne.
 4. Wypełnić wymagane pola i wcisnąć przycisk Generuj.
  • Upewnij się czy urząd, dla którego przygotowujesz zgłoszenie ma jakieś wymagania co do formatu i zawartości wypełnianych przez Ciebie pól.
 5. Jeżeli skonfigurowałeś konto pocztowe programu i znasz adres e-mail urzędu certyfikującego, to zgłoszenie może zostać wysłane automatycznie. W tym celu potwierdź chęć wysłania zgłoszenia.

  Program zapyta o adres e-mail urzędu i jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie wypisze stosowny komunikat.

  Jeżeli nie posiadasz skonfigurowanego konta pocztowego w programie sToken KeyAdmin, to zapisz zgłoszenie w wybranym pliku i dostarcz go do urzędu.

  • Wybór kanału komunikacji z urzędem jest zupełnie dowolny. Zgłoszenie zawiera jedynie informacje publiczne, dlatego nie ma przeszkód aby je wysłać na przykład nieszyfrowaną pocztą e-mail.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych