Klucze i zgłoszenia

Share Button

Generowanie kluczy i zgłoszeń certyfikacyjnych

Aplikacja sToken SoftKeyAdmin jest prostym narzędziem, którego zadaniem jest generowanie plików zawierających klucze kryptograficzne oraz zgłoszeń certyfikacyjnych. Tworzone pliki z kluczami są szyfrowane za pomocą hasła użytkownika, co ma utrudnić dostęp osobom niepowołanym. W celu wygenerowania nowego klucza, oraz komplementarnego zgłoszenia certyfikacyjnego należy wykonać następujące kroki:

 1. Wskazać plik, w którym ma zostać zapisany klucz.
 2. Wybrać algorytm klucza.
  • Zalecamy stosowanie algorytmu ECDSA, gdyż oferuje on dużo wyższy poziom bezpieczeństwa niż algorytm RSA.
 3. Wybrać algorytm funkcji skrótu.
  • Zalecamy stosowanie algorytmu SHA-256.
 4. Zaznaczyć, czy wygenerowany klucz ma zostać zaszyfrowany, czy nie.
  • Nie należy szyfrować kluczy serwera, jeżeli planujemy, że będzie on uruchamiany bez interakcji użytkownika (na przykład jako usługa lub demon).
 5. Przejdź do zakładki Zgłoszenie i wprowadź niezbędne informacje.

 6. Wciśnij przycisk Generuj.
 7. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku na zgłoszenie oraz hasło szyfrujące plik klucza.
 8. Umieść plik klucza w bezpiecznym miejscu (szyfrowanie pliku za pomocą hasła stanowi dość słabe zabezpieczenie), a zgłoszenie przekaż do urzędu certyfikacyjnego.
  • Zgłoszenie może być wysłane kanałem jawnym (na przykład e-mail), gdyż nie zawiera żadnych poufnych informacji.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych