Konfiguracja

Share Button

Konfiguracja tokena

Posiadany przez Ciebie token jest nieskonfigurowany. Następnym krokiem będzie zdefiniowanie parametrów odpowiadających za bezpieczeństwo oraz dostęp do tokena.

 1. Zaznacz token na liście dostępnych tokenów.
 2. W panelu Dane konfiguracyjne wypełnij wymagane pola:
  • Nazwa – nazwa tokena, pod jaką będzie widoczny w systemie (do 10 znaków alfanumerycznych – litery i cyfry).
  • Limit błędnych wprowadzeń hasła – maksymalna liczba pomyłek przy wprowadzaniu PINu (od 1 do 20 prób).
   • Zalecany limit błędnych wprowadzeń hasła to co najmniej 3. Pola te mają ustawione wartości domyślne dla administratora i użytkownika.
   • Przekroczenie liczby błędnych wprowadzeń hasła administratora w trakcie pracy, spowoduje skasowanie zawartości tokena.
   • Przekroczenie liczby błędnych wprowadzeń hasła użytkownika w trakcie pracy, spowoduje zablokowanie tokena.
  • Hasło, Powtórzone hasło – od 4 do 8 znaków alfanumerycznych – litery i cyfry.
   • Program inaczej traktuje małe i duże litery.
 3. W celu zakończenia procesu konfiguracji tokena, wciśnij przycisk Konfiguruj.
  • Kompletna konfiguracja tokena trwa około 30 sekund.
 4. Jeśli wszystkie dane są poprawne, token jest gotowy do pracy.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych