Logowanie

Share Button

Logowanie

Wszystkie operacje na tokenie wykonywane są po wcześniejszym zalogowaniu się. Wyjątek od tej reguły stanowi odczytywanie plików dostępnych w pamięci publicznej urządzenia. Osoba zalogowana uzyskuje dostęp do opcji w zakładce Ustawienia, może zapisywać i kasować pliki oraz operować na kluczach.

Użytkownik ma możliwość wykonywania takich czynności, jak:

Aby się zalogować jako użytkownik należy wykonać poniższe kroki:

  1. Przejdź do zakładki Logowanie.
  2. Wybierz właściwą Opcję logowania.
  3. Wpisz wcześniej nadane hasło i wciśnij przycisk Zaloguj.

    Prawidłowe zalogowanie się zostanie potwierdzone komunikatem i zmianą koloru ikonki.

KeyAdministrator ma możliwość wykonywania takich czynności, jak:

Aby się zalogować jako administrator należy wykonać poniższe kroki:

  1. Przejdź do zakładki Logowanie.
  2. Wybierz właściwą Opcję logowania.
  3. Wpisz wcześniej nadane hasło i wciśnij przycisk Zaloguj.

    Prawidłowe zalogowanie się zostanie potwierdzone komunikatem i zmianą koloru ikonki.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych