Zarządzanie plikami

Share Button

Zapisywanie i przechowywanie plików na tokenie

Każdy token umożliwia zapisanie i przechowywanie do 16 plików dowolnego typu, o maksymalnym rozmiarze 4kB każdy i łącznej objętości nie większej niż 16kB. Aktualnie program daje możliwość wykonywania trzech podstawowych operacji na plikach:

Aby zapisać plik na tokenie należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się jako użytkownik lub administrator.
 2. Wybrać odpowiedni token z listy, rozwinąć go i zaznaczyć folder Pliki.
 3. Wcisnąć przycisk Dodaj plik i wybrać plik, który chcemy umieścić na tokenie. Po rozwinięciu foldera Pliki nowy plik będzie dostępny w drzewie wyboru.
  • Rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 4kB.

  Aktualnie program daje możliwość wyświetlenia zawartości plików tekstowych.

Aby usunąć istniejący plik należy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się jako użytkownik lub administrator.
 2. Wybrać odpowiedni token z listy, rozwinąć go i zaznaczyć folder Pliki.
 3. Wybrać plik z listy po prawej stronie i wcisnąć przycisk Usuń plik.

Aby zapisać istniejący plik na dysku należy wykonać następujące kroki:

 1. Wybrać odpowiedni token z listy, rozwinąć go i zaznaczyć folder Pliki.
 2. Wybrać plik z listy po prawej stronie i wcisnąć przycisk Zapisz jako.

Spis treści, Początek strony

Projektowanie Stron Internetowych