sToken VPN

Share Button

Instrukcja dla sToken VPN i sToken SoftVPN


Pomoc techniczna przy konfiguracji sieci VPN w oparciu
o rozwiązania sToken,
więcej…

Przeznaczeniem programów sToken VPN i SoftVPN jest konfiguracja
i zestawianie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia sieciowego
z siedzibą firmy.

Zaletą programu jest prostota użycia i łatwość konfiguracji połączenia
przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa podczas przesyłania poufnych danych.

Spis treści:

  1. Konfiguracja nowego połączenia.
  2. Nawiązywanie połączenia.
  3. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów.

Projektowanie Stron Internetowych