Nawiązywanie połączenia

Share Button

Nawiązywanie połączenia

Mając zdefiniowane połączenie, możesz przystąpić do jego użycia.

  1. Na liście zdefiniowanych połączeń VPN, zaznacz wybrane połączenie.
  2. Kliknij wybrane połączenie dwukrotnie lub wybież z menu kontekstowego opcję Połącz.
  3. Wprowadź hasło i wciśnij OK.
  4. Jeżeli połączenie zostanie poprawnie nawiązane, to na pasku systemowym pojawi się ikona informująca o aktywnym połączeniu VPN .
    • W oknie Przebieg połączenia VPN można obejrzeć jak przebiega proces łączenia się z serwerem.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych