Nowe połączenie

Share Button

Konfiguracja nowego połączenia

Zanim rozpoczniesz definiowanie nowego połączenia, skompletuj następujący zestaw danych, elementów i plików:

 • nazwa lub adres IP serwera oraz opcjonalnie numer portu,
 • token z Twoim kluczem (sToken VPN) lub plik z kluczem (sToken SoftVPN),
 • nadany przez administratora certyfikat do Twojego klucza,
 • certyfikat urzędu (czyli firmy, z którą zamierzasz się połączyć),
 • opcjonalny plik ze wzorcem konfiguracyjnym, zawierającym dodatkowe informacje dotyczące połączenia z serwerem (plik ten w większości wypadków nie jest wymagany).

Trzy ostatnie elementy otrzymasz od administratora sieci firmowej.

 • Certyfikaty – Twój oraz urzędu, najlepiej i najwygodniej przechowywać na tokenie (patrz rozdział Zapisywanie i przechowywanie plików na tokenie). Będą pod ręką zawsze wtedy, gdy staną się potrzebne.
 • Jeśli chcesz wczytać jakiś składnik konfiguracji z dysku, skorzystaj z opcji
  Wybierz. Jeśli natomiast chcesz wybrać składnik z tokena, skorzystaj z opcji Importuj (tylko wersja sToken VPN).

Jeżeli przygotowałeś już wszystkie niezbędne składniki, spróbuj utworzyć nowe
połączenie.

 1. Do wolnego portu USB włóż token z Twoim kluczem – tylko sToken VPN.
 2. Uruchom program sToken VPN.

  Po uruchomieniu programu, na pasku systemowym, pojawi się ikona nieaktywnego połączenia VPN .

 3. Z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybierz opcję Nowe, w celu uruchomienia kreatora nowego połączenia.
 4. Wybierz sposób tworzenia nowego połączenia – Certyfikaty i klucz.

 5. Pojawi się okno kreatora nowego połączenia VPN.
 6. Wprowadź nazwę dla połączenia VPN, która będzie widoczna przy nawiązywaniu połączenia.
 7. Jeśli posiadasz plik z dodatkowymi ustawieniami konfiguracyjnymi od administratora sieci (na dysku lub na tokenie), to musisz go teraz użyć:
  • kliknij Wybierz, a następnie wskaż odpowiedni plik na dysku, lub
  • kliknij Importuj, a następnie wskaż odpowiedni plik na tokenie (tylko
   sToken VPN).
  • Jeżeli plik ze wzorcem pliku konfiguracyjnego jest potrzebny, to powinieneś go otrzymać od administratora sieci wraz z certyfikatami.
 8. Podaj nazwę lub numer IP serwera.
  • Istnieje możliwość podania innego niż domyślny numeru portu. Należy go podać po nazwie serwera, po dwukropku, np. vpn.cmmsigma.eu:1194.
 9. Wprowadź certyfikat urzędu (firmy, z którą będziesz się łączyć), dostarczony przez administratora. Dostępne opcje:
  • kliknij Wybierz jeśli posiadasz plik certyfikatu na dysku, lub
  • kliknij Importuj jeśli plik z certyfikatem jest zapisany na tokenie
   (tylko sToken VPN).
 10. Wprowadź swój certyfikat użytkownika, dostarczony przez administratora. Dostępne opcje:
  • kliknij Wybierz jeśli posiadasz plik certyfikatu na dysku, lub
  • kliknij Importuj jeśli plik z certyfikatem jest zapisany na tokenie
   (tylko sToken VPN).
 11. Wprowadź nazwę klucza, którego certyfikat podałeś w punkcie 8.

 12. Aby zakończyć definiowanie i zapisać nowe połączenie kliknij Zapisz.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, Twoje połączenie zostało dodane do listy połączeń VPN i jest gotowe do użycia.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych