Szybki start

Share Button

Szybki start z sToken Soft


Pomoc techniczna przy konfiguracji sieci VPN w oparciu o rozwiązania sToken, więcej…

Ten podręcznik przeznaczony jest dla początkujących użytkowników. Jego zadaniem jest pokazanie w jaki sposób uruchomić pierwsze połączenie VPN w oparciu o pakiet sToken Soft.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej instrukcji ułatwią poznanie podstawowych funkcji oprogramowania i umożliwią szybką konfigurację połączenia VPN.

Spis treści:

  1. Generowanie kluczy i zgłoszeń certyfikacyjnych.
  2. Utworzenie urzędu i rejestracja użytkowników.
  3. Konfiguracja serwera (Windows).
  4. Konfiguracja serwera (Linux).
  5. Nawiązanie połączenia.

Projektowanie Stron Internetowych