Klucze

Share Button

Generowanie kluczy i zgłoszeń certyfikacyjnych

Aby przygotować system do pracy, należy przy użyciu sToken SoftKeyAdmin wygenerować pliki kluczy dla programów serwera i klienta, oraz odpowiadające im zgłoszenia do certyfikacji.

Klucz i zgłoszenie certyfikacyjne serwera

  1. Uruchom program sToken SoftKeyAdmin.
  2. Na zakładce Klucz prywatny, w polu Plik klucza podaj ścieżkę i nazwę pliku dla klucza serwera (na przykład C:\server.key). Wyłącz opcję szyfrowania klucza, aby mógł on być załadowany przez program serwera.

  3. Przejdź na zakładkę Dane zgłoszenia, w polu Nazwa wpisz: VPN Server. Pozostałe pola możesz wypełnić stosownymi danymi lub pozostawić puste.
  4. Wciśnij przycisk Generuj, podaj ścieżkę i nazwę pliku dla zgłoszenia certyfikacyjnego serwera (na przykład C:\server.req) i zapisz plik zgłoszenia.
  5. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie to system potwierdzi poprawne utworzenie zgłoszenia.

Klucz i zgłoszenie certyfikacyjne klienta

  1. Uruchom program sToken SoftKeyAdmin.
  2. Na zakładce Klucz prywatny, w polu Plik klucza podaj ścieżkę i nazwę pliku dla klucza klienta (na przykład C:\client.key), włącz opcję szyfrowania klucza.

  3. Przejdź na zakładkę Dane zgłoszenia, w polu Nazwa wpisz: VPN Client. Pozostałe pola możesz wypełnić stosownymi danymi lub pozostawić puste.
  4. Wciśnij przycisk Generuj, podaj ścieżkę i nazwę pliku dla zgłoszenia certyfikacyjnego klienta (na przykład C:\client.req) i zapisz plik zgłoszenia.
  5. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie to system potwierdzi poprawne utworzenie zgłoszenia.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych