Połączenie

Share Button

Nawiązanie połączenia

Teraz jesteśmy już gotowi do nawiązania połączenia VPN z serwerem.

 1. Na komputerze klienta uruchom sToken SoftVPN.
 2. Dodaj nowe połączenie klikając na Nowe.
 3. Wypełnij pola Nazwa połączenia, Nazwa lub numer IP serwera.
 4. Wskaż lokalizację plików certyfikatów i klucza w polach:
  Certyfikat urzędu, Certyfikat użytkownika i Nazwa klucza.

 5. Zapisz nowe połączenie.
 6. Aby nawiązać połączenie z serwerem VPN, wybierz uprzednio dodane połączenie i kliknij przycisk Połącz.
 7. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, to zostanie nawiązane połączenie z serwerem VPN. Potwierdzone zostanie to na pasku systemowym ikoną (nieaktywne połączenie symbolizuje ikona ).
  • W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia należy przede wszystkim sprawdzić czy port UDP 1194 nie jest blokowany przez zaporę, zarówno na komputerze serwera jak i klienta.
 8. Numer IP serwera VPN ma teraz wartość 10.1.0.1 (to z tym numerem IP będziesz się od tego momentu komunikował). Wykonaj polecenie ping 10.1.0.1, aby upewnić się, czy wszystko działa poprawnie (serwer powinien odpowiedzieć komunikatem zwrotnym).

Spis treści, Początek strony

Projektowanie Stron Internetowych